Archive for the ‘budowlaniec radzi’ Category

Zarządca nieruchomości nie tylko dba o czystość

Do obowiązków każdej wspólnoty mieszkaniowej należy między innymi wybranie zarządu, którego obowiązkami będą wszelkie prace związane z prowadzeniem nieruchomości i dbaniem o jej odpowiedni stan. Jak się jednak często zdarza, taki zarząd z reguły decyduje się na przekazywanie tych obowiązków osobom trzecim – zarządcom nieruchomości. Co jednak należy do ich dokładnych obowiązków i dlaczego? Po pierwsze, każdy zarządca nieruchomości odpowiedzialny jest za wiele kwestii dotyczących utrzymania odpowiedniego poziomu czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, kontrolowania stanu technicznego wszelkich instalacji poprowadzonych w danej nieruchomości oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż czystość oraz sprzątanie to nie jedyne obowiązki zarządcy. Taka osoba czy firma odpowiedzialna jest również za prowadzenie szczegółowej dokumentacji, w której dokładnie wyszczególniony jest sposób zarządzania nieruchomością. Taka dokumentacja powinna zawierać nie tylko techniczne dane, lecz także te o finansowym charakterze. Ponadto, jeśli zarządca nieruchomości zostanie do tego upoważniony w umowie, może reprezentować daną wspólnotę przed różnego rodzaju urzędami administracji publicznej czy nawet sądami, a także usługodawcami czy innymi kontrahentami.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Każda wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do wyboru odpowiedniego zarządu. Organ ten ma posiadać wiele obowiązków związanych z prawidłowym utrzymaniem oraz prowadzeniem nieruchomości. Jednak bardzo często, dzięki prawnym udogodnieniom, zarząd decyduje się przekazać większość swoich obowiązków osobom trzecim – zarządcom nieruchomości. Jaki jest zakres ich obowiązków? Otóż większość zadań, jakie spoczywają na tego typu osobach wyraża się w polskim prawodawstwie. Osoba taka zobowiązana jest odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie czystości zarówno w środku nieruchomości, jak i na zewnątrz. Do dbania o zewnętrzne otoczenie nieruchomości zalicza się odśnieżanie chodników oraz terenów przyległych do nieruchomości. Co więcej, do obowiązków zarządcy należy również regularna kontrola stanu technicznego nieruchomości. Zawiera się w tym kontrola drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Jeśli dana nieruchomość posiada instalację gazową, to zarządca jest również zobowiązany do jej terminowej kontroli. Nie należy zapominać, iż do kolejnych obowiązków osoby zarządzającej nieruchomością należy dbanie o części wspólne budynku, czyli ciągi komunikacyjne oraz urządzenia z których korzysta większość lokatorów. Z tego powodu dla zarządu najlepszym rozwiązaniem jest wybranie większej firmy, która kompleksowo poprowadzi takie prace.

Czym różni się zarządca nieruchomości od administratora?

Jak powszechnie wiadomo, każdy rodzaj wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do wyłonienia zarządu. Taki organ powinien wykonywać szereg obowiązków, jednak dzięki wielu udogodnieniom prawnym zarząd może swoje obowiązki przekazać na osobę trzecią bądź innego rodzaju wyspecjalizowaną firmę. Wiele lokatorów jednak narzeka, iż zarządcy nieruchomości zajmują się tylko administrowaniem nieruchomości, gdzie stanowi to tylko niepotrzebny comiesięczny koszt. Jak to jest naprawdę? Niestety w Polsce za osoby zarządzające nieruchomościami legitymuje się dużo osób czy firm, bez odpowiednich uprawnień. Z tego powodu wielu z lokatorów różnych wspólnot postrzega ich pracę jako niepotrzebną, bo sami z powodzeniem mogliby ją wykonać. Aczkolwiek nie zawsze słusznie porównują zarządcę nieruchomości do innego stanowiska, jakim jest administrator. Po pierwsze, różnica między tymi stanowiskami wynika po prostu z polskiego ustawodawstwa, gdzie pozycja administratora występuje w niewielu przypadkach. Jednak administrator, według wyroku Sądu Najwyższego z 2006 roku, to osoba zajmująca się podstawowymi pracami wokół nieruchomości, pobieraniem opłat oraz monitorowaniem awarii. Natomiast zarządca posiada dużo więcej obowiązków. Musi on zadbać również o tereny przylegające do nieruchomości, musi regularnie badać stan techniczny budynku, dbać o bezpieczeństwo oraz prowadzić szczegółową dokumentację.

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Aby budynek pozostawał we właściwym stanie technicznym oraz prawnym, warto powierzyć jego zarządzanie odpowiedniej osobie. Taki obowiązek może być przeprowadzony wyłącznie w drodze spisania umowy, która musi zawierać odpowiednie pozycje. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę sporządzając taką umowę z osobą zarządzającą nieruchomościami. Po pierwsze, umowa ta jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, stąd też musi być zgodna z obowiązkowymi elementami charakteryzującymi każdą taką umowę. Co więcej, musi posiadać też odpowiednie oświadczenia osoby, która ma zarządzać nieruchomością. Do takich należy między innymi oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu, oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wszystko w takiej umowie powinno zostać dokładnie opisane – w szczególności obowiązki zarządcy. Nie wolno zapominać również o bardzo istotnych kwestiach finansowych. Osoba zarządzająca ma obowiązek kontrolowania rozliczeń, pilnowania umów z dostawcami energii elektrycznej czy współpracą z innymi firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Trzeba również zastanowić się nad egzekwowaniem konkretnych działań ze strony zarządcy. W tym celu można sporządzić obowiązek rocznego planu gospodarczego, oraz raportu z przebiegu jego wykonania po wymienionym okresie.

Co powinna zawierać umowa o zarządzenie nieruchomością

Jak powszechnie wiadomo, każdy budynek aby pozostać w odpowiednim stanie prawnym oraz technicznym, musi być prowadzona przez zarządcę nieruchomości, którego można zatrudnić na podstawie dobrze sporządzonej umowy. Jest to najbardziej istotny dokument, który reguluje stosunki między prawowitym właścicielem nieruchomości a osobą zarządzająca nią. Warto wiedzieć, co taka umowa powinna zawierać, aby w przyszłości uniknąć wszelkich nieprzyjemności prawnych czy innych. Przede wszystkim ważne są obowiązkowe elementy dla wszelkiej umowy cywilnoprawnej, bo taką jest ta zawierana między właścicielem a zarządzającym. Przede wszystkim, umowa taka musi mieć poprawnie spisane oświadczenie, które potwierdza uprawnienia zawodowe zarządcy nieruchomości wydane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W umowie musi być wpisany numer licencji, którą posiada zarządca. Umowa musi zawierać również oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez zarządcę. Co więcej, taka umowa powinna również dokładnie określać obowiązki i zadania, jakich oczekujemy od osoby której będzie powierzone zarządzanie nieruchomością. Należy pamiętać o tym, iż zarządzający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnica ta obowiązuje do dnia wygaśnięcia umowy, po czym nie musi być respektowana.

Dom czy mieszkanie?

Kiedy nadchodzi czas wyprowadzki z rodzinnego domu, trzeba bardzo często stanąć przed wyborem nowego lokum. Do wyboru z reguły mamy wynajem mieszkania bądź zakup rodzinnego domu. Co będzie trafniejszym wyborem? Dla każdego inne czynniki będą decydowały o ostatecznym wyborze. Z pozoru może wydawać się, że dom stanowi najkorzystniejszą opcję – pomimo relatywnie wyższego kosztu niż zakup mieszkania. Spowodowane jest to tym, iż dużo łatwiej każdej spytanej osobie jest wymienić wszystkie zalety posiadania domu. Jak to jednak jest w rzeczywistości? Dom daje ogromną swobodę, wygodę oraz brak uciążliwych sąsiadów zza drzwi. Mieszkanie natomiast z reguły kupujemy w jakimś mieście, gdzie mamy blisko do centrum oraz wszystkich istotnych urzędów czy dużych marketów. Kolejnym aspektem jest dbanie o każde lokum. Posiadanie własnego domu wymaga nie tylko dbania o wygląd wewnętrzny, lecz także zadbanie o teren wokół czyli ogród i podjazd. Dużym budynkiem, w którym znajdują się mieszkania zarządza właściciel, gdzie wszelkie prace związane z wyglądem zewnętrznym spadają na administrację. Inną istotną sprawą jest kwestia sezonu grzewczego. O ile w mieszkaniu sami nie zajmujemy się rozpalaniem ognia własnoręcznie, o tyle w wolnostojącym domu sami musimy o to zadbać. Co więcej, w rodzinnym domku to my decydujemy kiedy pragniemy ogrzać swoje miejsce, gdzie w mieszkaniu jesteśmy uzależnieni od rozpoczęcia sezonu grzewczego odgórnie.

Powierzchnie magazynowe w Polsce

Pierwszy kwartał tego roku okazał się dosyć pomyślny dla rynku nowoczesnych magazynów w Polsce. Jak pokazują dane z raportu przeprowadzonego przez propertynews.pl, na początku tego roku całkowita podaż magazynów wyniosła 7,48 milionów metrów kwadratowych, natomiast budowie było około 240,6 tysięcy metrów kwadratowych. Co więcej, prawie 70 procent z tych budowanych została na daną chwilę wynajęta. Jak pokazują inne dane, do końca marca tego roku do użytku zostało oddanych 128,1 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Choć to odrobinę niższy wynik niż w roku ubiegłym, to rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce nadal jest stabilny. Ilość zawartych transakcji wyniosła ponad 351,3 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie nowe umowy najmu stanowiły 51 procent, a renegocjacje umów trwających 49 procent. Niestety powierzchnie niewynajęte w tym roku stanowiły aż 10,2 procent, co stanowi wynik wyższy niż w ubiegłym roku. Ceny za wynajmowanie powierzchni pozostały na mniej więcej takich samych poziomach w stosunku do roku poprzedniego. Jeśli chodzi o magazyny niewynajęte w Warszawie, to w porównaniu do ostatniego kwartału roku 2012, gdzie współczynnik ten wynosił 11,7 procent, wzrósł on w obecnym czasie do wartości 14,2 procent. W innych miastach najniższy współczynnik odnotowano w Poznaniu, gdzie kształtował się on na poziomie 2,3 procent, oraz ogółem na Górnym Śląsku – 4,7 procent.

Czynniki decydujące o wyborze mieszkania

Inwestycja, jaką jest kupno mieszkania, musi z pewnością być krokiem bardzo przemyślanym. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć o takim koszcie, dlatego warto się dokładnie zastanowić zanim zakupimy już jakiś lokal. Trzeba to zrobić, gdyż dane mieszkanie będzie nam prawdopodobnie służyć przez wiele lat, jak nie całe życie. Każdy z nas bierze pod uwagę inne czynniki decydując się na taki czy inny lokal. Decyduje o tym między innymi nasz styl życia, koszty związane z kupnem danego mieszkania bądź jego lokalizacją czy nawet nasze upodobania. Wybierając inne mieszkanie niż dotychczas, trzeba wyobrazić sobie jak ma wyglądać nasze wymarzone lokum. Wiele z nas patrzy na takie kwestie jak lokalizacja, cena, standard, metraż czy położenie na kondygnacji. Pierwszy z tych aspektów, czyli lokalizacja, jest o tyle istotny kiedy ważny jest dla nas dojazd do szkoły bądź pracy. Wtedy taki lokal nie może znajdować się na obrzeżach miasta bądź w dalekiej wsi. To, na którym piętrze będzie znajdowało się przyszłe mieszkanie jest równie ważne, szczególnie gdy chodzi o osoby niepełnosprawne. Istotne są takie udogodnienia jak dobrze przystosowana winda czy schody. Nie mniej istotny jest metraż mieszkania oraz standard – kiedy posiadamy liczną rodzinę i odpowiednie środki, warto zainwestować w duże mieszkanie.

Regres na rynku mieszkaniowym

Już od wiosny ubiegłego roku na rynku mieszkaniowym można wyraźnie zaobserwować trend polegający na ograniczeniu aktywności inwestycyjnej potencjalnych inwestorów, gdzie w przeciwieństwie rośnie liczba budynków oddawanych do użytku. Pierwszy kwartał tego roku jest tylko potwierdzeniem tego trendu. Ostre hamowanie zaliczyli również deweloperzy, gdzie liczba budowanych mieszkań spadła o 40 procent, a liczba pozwoleń w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku także spadła o 30 procent. Wysoki procent budynków oddawanych do użytku jest tak wysoka z powodu przyspieszenia tego procesu ze względu na zbliżający się termin wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Pomimo takiej koniunktury, która głównie polega na ciągłym hamowaniu inwestycji oraz rozwoju rynku, sytuacja na rynku wtórnym w Polskiej mieszkaniówce ma się całkiem dobrze. Większe kłopoty ma już spółdzielcza forma budownictwa mieszkaniowego. Ukazuje się to w rozpoczęciu budowy nowych mieszkań, której wartość była aż o 70 procent mniejsza niż w zeszłym roku. Również liczba pozwoleń na budowę mieszkań spółdzielczych spadła aż o dwie trzecie w porównaniu do ubiegłego roku. Trochę inaczej ma się sytuacja na rynku budownictwa komunalnego, zakładowego oraz społecznego czynszowego. Liczba nowego budownictwa w tej kwestii wzrosła o 12 procent, choć mieszkań oddanych do użytku było o 30 procent mniej.

Jak nie dać się nabrać przy kupnie nieruchomości

Szukając danego mieszkania czy domu poprzez pośrednika nieruchomości należy być ostrożnym. Usługi świadczone przez tego typu firmy czy osoby są często bardzo pomocne, kiedy pragniemy sprzedać bądź kupić lub wynająć mieszkanie. Niestety jak pokazują pewne przypadki, tak jak w każdych branżach i w tej zdarzają się nieuczciwi pośrednicy. Tym bardziej, że dla takiego dobrego pośrednika najważniejszy powinien być interes swojego klienta – gdzie jednak wizja szybkiego i dużego zysku często przysłania ten cel. Z tego względu przy wyborze takiego kontrahenta warto zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Najpierw należy zorientować się, czy taki pośrednik posiada odpowiednią licencję. Trzeba to robić ze względu na fakt, iż wiele osób podających się za takich pośredników to po prostu zwykli oszuści. Należy unikać także ludzi, którzy twierdzą że to ich biuro posiada licencję – a nie oni sami. Najciekawszy jest fakt, iż w Polsce wydano około 8 tysięcy licencji na pośrednika nieruchomości, a biur zajmujących się tym działem jest aż 20 tysięcy. To oznacza, iż aż 12 tysięcy z nich działa po prostu nielegalnie – co nie zawsze oznacza straty, jednak warto w tak ważnej i kosztownej kwestii nie ryzykować. Warto także zwrócić uwagę na fakt, czy kupowane przez nas mieszkanie jakimś przypadkiem nie widnieje w odpowiednim urzędzie jako już sprzedane.